Archive for október, 2020

curiaKedves Olvasóim!

A mellékelt PDF fájlban közzétett tanulmányomat vitaanyagnak szánom, habár a folyamatban lévő fogyasztói perekben erre erősen hivatkozni áll szándékomban.

A magam részéről mély kudarcként élem meg, hogy a “rendszerváltást” követő eufórikus hangulat ugyan eljutott az Európai Unióhoz történő csatlakozásig, azonban e tény szinte összes erényét, pozitívumát módszeresen építi le a jelenlegi politikai elit, és szinte a teljes magyar jogásztársadalom vagy kollaborál vagy hallgat. Nagyítóval kell keresni azon gyakorló jogászokat, kik saját személyüket, egzisztenciájukat teszik kockára azért, hogy kiálljanak a jogállamiság mellett.

Döbbentem figyelem, ahogyan az egyetemi vezetések, oktatók szinte hangtalanul hagyják bedarálni mindazt a függetlenséget, értéket, melyet évtizedek, évszázadok alatt építettek fel.

Büszke vagyok, hogy 1989-1994 között az ELTE hallgatója voltam, és azt a tudást, melyet átadtak nekem, nem vághatom sutba, hiszen arra tettem esküt, érvényesítsem a jogot, ne eltapossam.

2019. nyarán ügyvédek sora gúnyolódott rajtam, hogy fel kívánom adni hivatásomat, és ez a gúny arra késztetett, folytassam. Sikerült meggyőznöm a Győri Ítélőtábla tanácsát, hogy a C-932/19. sz. alatti ügyet megindítsa, de most azt látom, hiába lesz kedvező a dönts a fogyasztókra, már készen vannak az érvek, miért hagyják azt majd figyelmen kívül.

Azt látom, a politikai elit keményen érdekelt abban, hogy a római jogban kialakított clara non sunt interpretanda elvet napi rendszerességgel tagadják. Néha azt gondolom, ez képzetlenségből fakad, mert még mindig “kellemesebb” ezt gondolni, mint a szándékos félrebeszélésre utalni. Nincsenek értelmes viták, csak méltóságok és sértődések, melyek alá be lehet söpörni az igazságot.

De mit is gondoljak egy olyan rendszerről, ahol egy egyetemi kancellár konkrét náci tábornokok képe alatt puposkodik. Egyáltalában, ez hogyan lehetséges? És ha lehetséges, akkor hol van ennek a vége? És ki fog megálljt parancsolni?

Tisztelettel:

dr. Marczingós László

bíróságok pártossága 2020_10_06