Kedves Olvasóim!

 

Kérem, fogadják tisztelettel a vasárnapi gyorsan összetákolt munkámat szíves felhasználásra.

Ennek egyszerű előzménye nem más, minthogy a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda egy adott peres eljárásban rávette az adott járásbírságot, hogy az újPp. szerinti kötelmi jogi perben ne függessze fel az eljárást az EUB C-932/19. sz. alatti eljárása kapcsán.

A perbeli beadványában az ügyvédi iroda alkalmazott ügyvédje nem mást állított:

 

“Felperesi jogi képviselő … rendkívül nehezen értelmezhető, nagyrészt összefüggéstelen és irreleváns hivatkozásokkal teletűzdelt – a per tárgyalásának felfüggesztése iránti kérelme kapcsán nyilatkozunk, hogy meglátásunk szerint jelen eljárást a T. Járásbíróságnak nem szükséges felfüggesztenie a C-932/19. sz. EUB döntés meghozataláig.

Korábbi előkészítő iratunkban már részletesen kifejtettük, hogy a felperesek által hivatkozott EUB döntések  alapjaiban nem változtattak a szerződéses kockázatok feltárásával kapcsolatos bírói, kúriai megítélésen, követelményeken így a 2/2014-es és 1/2016-os számú PJE határozatok továbbra is irányadónak tekintendők.

Meglátásunk szerint

- az eddigi EUB döntések nem biztosítanak merőben új vagy sokkal szélesebb körű jogalapot a fogyasztók számára perlésre,

- a már folyamatban lévő perek gyorsabb lezárását nem segítették elő az eddigi EUB döntések,

- összességében az EUB döntések a devizahitel-szerződések megítélését, a bírósági gyakorlatot nem változtatták meg.”

 

Az eljáró alkalmazott ügyvédnek részben igaza van. Nemzeti bíróságaink egyszerűen  ignorálták a közösségi jogot, és a politikai hatalommal a hátuk mögött bármilyen gátlástalan mellébeszélést megengedtek maguknak. Ennek ténybeli alátámasztását szolgálja tanulmányom, ugyanis az abban foglalt jogismertetés – és nem szubjektív vélemény – pont azt mutatja be, támasztja alá, a tagállami jogalkalmazás még most is súlyosan sérti a közösségi jogot.

 

A Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda szakmai gyakorlatát csak a sajtóból ismerhettem meg eleddig. Immáron érzem az egész lényegét is.

 

 

 

 

Magyar Köztársaság EU csatlakozásának jogi hatásai 2020_02_02

Leave a Reply


7 − = négy