Tisztelt Olvasóim!

A deviza alapú hitelekkel kapcsolatos jogvitákban közel 10 éven keresztül rengeteg tanulmányt írtam, vagy álltam bele kényszeredett jogvitába a Kúriával, egyéb bíróságokkal. Ennek most vége szakad, ugyanis nem maradt eszközöm a magányos harcban a bíróságok és a kamarák ellen, ahol sokkal fontosabbnak látszik belesimulni a NER-be, mintsem kiállni a jog érvényesüléséért.

Olyan mély szintre jutottunk, hogy egy tárgyalási jegyzőkönyv vezetéséért is meg kell harcolnom, melynek a vége rendszerint rendbírság, vagy kamarai feljelentés. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy érvényesülnie kellene a fogyasztói jogoknak. Az EUB ítéleteket pedig zokszó nélkül illene alkalmazni az EU csatlakozásunktól fogva.

 

Magányos harcom kilátástalan állapotba került, ugyanis a kamarám vezetősége a fenti tárgyú bírósági panaszokat oly előszeretettel vizsgálgatja, hogy szem elől tévesztik a kamara alapelvét, Alapszabályát:

2. Az ügyvédi kamara az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzataiban meghatározottakon túlmenően ügyvédek hivatásrendi irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos alábbi közfeladatokat látja el:

a) gondoskodik tagjai jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését,

b) kérelemre közreműködik a tagjai, illetve az ügyvédi tevékenység általa nyilvántartásba vett gyakorlói közötti érdekkonfliktusok feloldásában,

c) képviseli az ügyvédi tevékenység általa nyilvántartásba vett gyakorlói érdekeit,

 

Fentiek alapján hadd szögezzem le, ebből én nem vettem észre semmit.

Az alábbi linkre kattintva elérhető a fenti tárgyban keletkezett levelem a kamara elnökének címezve:

Dr. Varga Attila elnök részére levél 2019_07_07

Tisztelettel:

Dr. Marczingós László

ügyvéd

 

 

Leave a Reply


hét − = 1