Kedves Paola néném!

Bizonyára Te is hallottál már arról, hogy Budapesten milyen mizériák vannak a parkolások, és az ezzel kapcsolatos perek körül. A mizéria olyan nagy, hogy ahhoz képest anno a szomszéd Pepi bácsi megcsalásos történetének felszínre kerülése hozzá sem mérhető. Ott is képeket mutatott fel a bíróság előtt az asszony, és az itteni parkolási perekben is.

Én is úgy jártam, hogy egyszer csak kaptam egy remek felszólítást, hogy fizessek, mert különben per. Néztem a képeket (fekete-fehér kinyomtatott vackok) és azt látom, hogy a szabó utcájában vagyok lefényképezve. Még szerencse, hogy oda mindig az asszonnyal megyek, mert lenne ám nagy ribillió idehaza is.

El is szaladtam az Consigliere-hez, aki felvette a pert, és kérte a parkolási cégtől az eredeti digitális adatállományt. Nagy a jelentősége, mert nagyon nem lenne jó, ha a család kis mutyijai így buknának meg. Mondjuk Sandro nem dobna be a parkoló automatába, amikor megyünk a bankba… Mondtam is neki, nyakon verem, ha nincsen nála apró. A szerencsétlen meg azzal védekezett, hogy SMS-ben fizeti a díjat, mire kapott még egy fülest. A marha nem a telefonfülkéket használja, hanem hendizik, meg kiháromszögelteti magát, az őrült. Nem is bírom ezt a feszültséget!

 

Nos, a tanácsadó megkapta a kért képeket, és ezt figyeld:

“Nem tudom, mit is gondoljak az ügyben. Nyilvánvaló, hogy hamis bizonyítékok koholása nem csupán rosszhiszemű pervitelt valósít meg, hanem büntetőjogi tényállást is megvalósít.

A mai napon kézhez vett CD-n egy E001109 elnevezésű mappa található:

Jól látható, hogy a monitorról készített kép igazolja, az írásvédett Mappa létrehozási dátuma 2011. június 14. 13:37:00 óra.

A Mappát megnyitva egy újabb Mappa bukkan elő, melynek elnevezése JNB630. A Mappát 13:36:00 órakor hozták létre, szintén 2011. június 14-én.

A Mappán belül újabb két Mappa nyitható meg. ezek létrehozásának időpontja 13:32:05 (2010.02.26.) és 13:35:38 (2010.04.08.) Ide nem vágok be monitorképet, mert felesleges.

A 2010.02.26. elnevezésű Mappa tartalmaz 8 db JPEG-képet, egy MOKKA dossziét, és egy XML dokumentumot, mely jelen esetben nem az alábbi miatt rendelkezik bizonyító erővel.

Az XML dokumentum létrehozásának dátuma 2010. február 26. 21:04:00 óra. Az írásvédett file létrehozási időpontja tökéletesen megegyezik a JPEG-képek létrehozásának dátumával.

Az alábbi képen jól láthatóak a JPEG-kép tartalmak, és az XML dokumentum.

Nézzük meg az első kép tulajdonságait, melyet úgy lehet több százezer forintos szakértői költséget megspórolva megtekinteni, hogy az egérrel a kis nyilat a kép fölé kell navigálni, és ott az egér jobb gombjára egyet kell kattintani. A felugró táblázat alján található a „Tulajdonságok” menüsor, melyre már a bal gombbal kell kattintani, és egyből felhozza a PD14020100226150425 elnevezésű JPEG-kép tulajdonságait:

Fentiek szerint megállapítható, hogy a perben bizonyítékként felhasználni kívánt kép létrehozási dátuma 2010. február 26. napja, 21:04:00 óra. Nem kell hozzá nagy logika, hogy ebből három következtetést lehessen levonni:

A)   Este 21:04 órakor nem kell parkolási díjat fizetni, és egyetlen parkoló ellenőr sincsen szolgálatban. Ha képes a felperes ilyen képekkel a perben előállni, akkor további bizonyítás lefolytatása sem szükséges.

B)   A kép nem este kilenckor készült, ám mégis manipulálták, ás a feldolgozást követően – eredeti létrehozási dátumként – került rá az igen késői dátum. Ha a kép keletkezésének időpontjával ilyen könnyű variálni, akkor a JPEG-kép semmilyen bizonyító erővel nem rendelkezik.

C)   Ha a T. Bíróság végignézi a JPEG-képeket, akkor mindegyik kép egyetlen másodpercen belül készült, ami konkrétan lehetetlen.

A 2010.04.08 elnevezésű Mappa tartalmaz egy MOKKA dossziét, egy XML dokumentumot, és 4 db JPEG-képet.

A képek létrehozásának időpontja 2010. április 8. 20:45:00 óra, mely szintén egy másodpercen belül készült, mely lehetetlen.

A számítástechnikai alapműveltség tekintetében igazságügyi szakértőt kirendelni egyszerűen nevetséges. A bíróságokon bármely érettségizett leíró annál sokkal többet ért a számítógépekhez, hogy egy ilyen digitális képi bizonyítékot értékelni tudjon – természetesen nem jogi szempontból.

A felperes által szolgáltatott digitális képi bizonyítékok azt támasztják alá, hogy a képek nem a felperes által megjelölt parkolási események időpontjában készült, hanem a késő esti órákban, amikor parkolási díjat még akkor sem kellett volna fizetni, amennyiben egyébként ott parkoltam volna.

Ésszerűnek látszik az a logika, hogy a digitális fényképezőgéppel készült képeket utólagosan dolgozzák fel, az eredeti tulajdonságait megváltoztatják, és a képi feldolgozás során az eredeti JPEG, vagy más kiterjesztésű file-okat átírják.

A képeknek önmagukban kellene bizonyító erővel rendelkezniük egy parkolási perben. A digitális fényképezés sajátossága, hogy a vizuális „valóság” mellett egy plusz szolgáltatás, a digitális valóság is megjelenik. Mivel a digitális kép nem fotokémiai úton jön létre, hanem a digitális fényképezőgép érzékelő felülete a bináris logika alapján számítástechnikai adathalmazt hoz létre, az adatokat utólag bármikor módosítani lehet. Ez a világ legegyszerűbb felhasználó ismerettel rendelkező alkalmazója is tudja. Furcsa, hogy a hazai bíróságok pedig még a problémát sem értik.

Nem hiszem, hogy ennyire köztudomású kérdésekben helye lenne igazságügyi szakértő kirendelésének, így azt nem is kérem. A rendelkezésre álló – a felperes által szolgáltatott – bizonyítékok alapján kérem a kereset elutasítását és a felperes perköltségben történő marasztalását.

Amennyiben a T. Bíróság úgy ítéli meg ezek után, hogy mégis kötelez a szakértői díjelőleg megfizetésére, úgy kérem, hogy a Pp.3.§ alapján – szemben a fenti érvelésemmel – fejtse ki, hogy miért vagyok köteles egy teljesen irreális szakértői díjat csak azért megfizetni, mert a bíróságok számára nem kötelező az alapfokú számítástechnikai ismeret.”

 

Egyszóval az ügy kényes. Nagy valószínűség szerint a pert a felperes nyeri, mert a bíróságok oltva vannak a racionalizmus ellen.

 

Iszom egy jó Chiantit az egészségedre Drága Paolám! Vigyázz magadra!

 

Ölel,

Don Marcello

 

 

Leave a Reply


nyolc + = 16